Zápisy z jednání

Zde budou zveřejňovány zápisy z jednání výboru ZO VOS CATRIN, členských schůzí a dalších relevatních jednání.