Základní informace

ZO VOS CATRIN (Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu) má 70 členů, a je tak největší odborovou organizací v rámci Univerzity Palackého. Dle stanov VOS se jedná o dobrovolné sdružení zaměstnanců (včetně zaměstnanců bývalých) – akademických i neakademických, bez ohledu na jejich politickou a státní příslušnost, národnost, náboženství, rasu a pohlaví. Členy ZO VOS mohou být i studenti, pokud mají k vysoké škole pracovněprávní vztah nebo se v rámci svého studia přímo podílejí na plnění vědecko-výzkumné či vzdělávací činnosti.

Posláním VOS je:

  • obhajovat práva svých členů, jejich sociální, ekonomické, profesní požadavky a jiné potřeby. Cílem je prosazení pracovně právních a sociálních jistot profesních a sociálních skupin svých členů vůči zaměstnavatelům a jiným orgánům a organizacím.
  • navrhovat změny stávajících pracovních a životních podmínek vysokých škol. Cílem je umožnit vysokým školám a jejich pracovníkům plnit lépe jejich poslání a upevňovat dobré vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
  • aktivně zajišťovat činnosti spojené se zlepšováním sociálních poměrů, rekreace, zájezdy a sportovní vyžití svých členů a jejich rodinných příslušníků a organizovat různé formy péče o děti svých členů.
  • poskytovat sociální podpory členům VOS a humanitární pomoc i neodborovým organizacím

Jak se stát členem

  • Zájemce o členství vyplní přihlášku (příloha), kterou následně schvaluje výbor ZO VOS CATRIN.
  • Členství je zpoplatněno částkou 55,- Kč měsíčně, přičemž tento příspěvek slouží primárně k uhrazení povinných poplatků svazu a opravňuje naši odborovou organizaci k čerpání právní pomoci od právního poradenství ČMKOS (Českomoravská konfederace odborových svazů).
  • Platba příspěvku je obvykle realizována srážkou ze mzdy.
  • Členství je možno kdykoliv ukončit.

Stanovy VOS

Aktuálně platné stanovy VOS jsou k dispozici ZDE.

Kontaktní údaje

Adresa: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

IČO: 09704868

Předseda: Jakub Navařík (jakub.navarik@upol.cz)